ΠΛΕΥΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Ολοκληρώστε την εμφάνιση της εισόδου σας!

Τοποθετείται αριστερά ή δεξιά από την πόρτα σύμφωνα με τον τύπο εισόδου που έχετε επιλέξει.

Συμβουλή: Υπολογίστε με ακρίβεια τις διαστάσεις της εισόδου σας και αφαιρέστε την διάσταση της πόρτας για να ορίσετε την ακριβή διάσταση του πλαισίου.

Προσοχή: Για τους τύπους 4, 8, 14, 15, 21 και 22 θα πρέπει να προσθέσετε στο καλάθι σας δύο πλαίσια.

  • Ο τύπος υαλοπίνακα που χρησιμοποιείται στο πλευρικό πλαίσιο είναι LOW-E τριπλής υάλωσης 6χιλ. TEMPERED (ESG) με συντελεστή θερμότητας W / (m²K) Ug 0,6 συνολικού πάχους 50χιλ.
  • Το προφίλ αλουμινίου που χρησιμοποιείται στο πλευρικό πλαίσιο είναι αντίστοιχο με αυτό που έχετε προεπιλέξει της πόρτας.
  • Το απλό γυαλί είναι διαφανές, ενώ το σατινέ γυαλί είναι αδιαφανές.
0

0